Halleyova kometa

Halleyova kometa

Kometa 1P/HalleyHalleyova kometa První pozorování Halleyovy komety jsou zaznamenána v čínských záznamech nejstarší zaznamenané pozorování se uskutečnilo v roce 239 př. n. l.. V roce 1682 spočítal Edmund Halley 1656-1742 dráhy komet z let 1531, 1607 a 1682 a tak zjistil, že jde o jediné těleso, pohybující se po protáhlé eliptické dráze. Předpověděl současně příští návrat komety na prosinec 1758, kdy ji právě na Štědrý den zpozoroval Johann Palitzsch 1723–1788 dalekohledem ve vesnici Prohlis u Drážďan. Ve Francii návrat Halleyovy komety pozoroval v lednu 1759 Charles Messier 1730–1817, známý lovec komet. Halleyova kometa byla pozorována při více než 30 návratech, naposledy se přiblížila ke Slunci v roce 1986, nejbližší návrat je vypočten na rok 2061.Průměrná perioda Halleyovy komety je 76 let, ale roky pozorování komety nelze jednoduše spočíst přičítáním či odečítáním 76 od roku 1682. Kometa je totiž na své dráze ovlivňována gravitací Jupiteru a Saturnu menší, ale nezanedbatelnou roli hrají i negravitační jevy, zejména reaktivní síla působící při sublimaci plynů zejména v blízkosti Slunce, a tak dochází k odchylkám od periody. Nejmenší perioda byla při návratu v roce 1986 76,0 roku, největší v letech 451 a 1066 79,3 let.Dráha Halleyovy komety je retrográdní proti směru oběhu planet se sklonem 162 stupňů vůči ekliptice.Jádro Halleyovy komety má rozměry zhruba 16 x 8 x 8 kilometrů a je podobně jako u většiny krátkoperiodických komet velice tmavé, tmavší než černé uhlí: odráží pouze 3 % světla albedo 0,03. Hustota jádra je zhruba 100 kg/m3. Protože se kometární jádra skládají zejména z ledu, sněhu, tuhého CO, CO2 a prachu, je jasné, že jádro musí být velice porézní.Zajímavé snímkyTrajektorie Halleyovy komety Trajektorie Halleyovy komety protíná dvakrát dráhu Země, a tak je Halleyova kometa zdrojem dvou meteorických rojů Akvaridy ~ 28. července, Orionidy ~ 22. října.Autor snímku: NASA/JPLKosmická sonda.

Hallleyova kometa – první pozorování

První pozorování Halleyovo kometa byla zcela určitě pozorována našimi předky již v dobách předhistorických a záznamy o kometách nalezneme v nejstarších archivních dokladech zejména z Dálného východu. K tomu, aby byly zaznamenány, musely ovšem obvykle dosáhnout alespoň +2 mag. Nejstarší doklad o objevu Halleyovy komety pochází z čínských pramenů z roku 240 př. n. l. Až do 15. stol. n. l. však přetrvávalo mínění, že jde o úkazy („výpary“) v zemském ovzduší. Když však Regiomontanus v  roce 1472 nebyl s to určit paralaxu jasné komety, začali se kometami zabývat astronomové a definitivní důkaz o tom, že komety jsou dále než Měsíc, podal roku 1577 Tycho Brahe (1546-1601), když využil měření svých a Tadeáše Hájka (1525-1600).