Spálené Poříčí

 Spálenopoříčsko 1914-1918

Dobová pohlednice ze Spáleného Poříčí
Dobová pohlednice ze Spáleného Poříčí

Spálené Poříčí a světová válka 1914-1918

Vypuknutí světové války v roce 1914 zasáhlo tvrdě i do života občanů Spáleného Poříčí. Kronikář zaznamenává odvody vojáků, kdy již 27.06.1914 je mobilizována první výzva do 36 let.

K. Šefl si k tomuto dni zapsal: „27. července, byli jsme se rozloučit na náměstí s občany, kteří se ubírali ke svým plukům. Smutný den a neobvyklé divadlo po ulicích. Ženy, děti a rodičové vyprovázeli své nejmilejší členy. Pláč a nářek rozléhal se náměstím. Druh druha vyhledával a společně se ubírali v počtu 170 mužů ku svým stanovištím na dráhu do Nezvěstic, odkud ke svým plukům se rozjížděli. Mnoho-li se jich nevrátí? Který asi viděl rodné město naposled?

Po čtyřech týdnech odešla 2. výzva do 42let a v říjnu byli povolány k předčasným odvodům i ročníky 1892-1894 a také ti, kteří byli dříve uznáni neschopnými až do 36 roků. V roce 1915 je zaznamenáno dalších 61 mužů do 43 let.

V patnáctém roce přišlo do obce 850 uprchlíků z Haliče, byli to vesměs Židé. Ubytovali se v soukromých bytech a v prázdné továrně, kde se nepracovalo. Koncem roku jich asi polovina odešla a pro děti těch co zůstali, bylo dočasně zařízeno vyučování v bývalé židovské škole, kde je v německém jazyce vyučoval místní rabín.

V roce 1916 jsou již povoláváni osmnáctiletí (15 odvedenců) a starší 50 let (62 odvedenců). V tomto roce byly též z kostelní věže sňaty 3 zvony a později byly vyměňovány i měděné dráty od hromosvodů. Ještě v roce 1917 zaznamenává kronikář odvod 18ti 24letých, kdy jich bylo odvedeno 8.

Jinak čteme v kronice o válečných půjčkách, jak stoupaly ceny potravin a ostatních potřeb, jak drahota vyvolávala bídu a hlad, zj. u bezzemků, dělníků a chudých. Přicházejí zprávy o padlých a nezvěstných, vracejí se ranění a zmrzačení.

Jinak plynul život v obci smutně a teprve v posledním roce války ožívala v lidech naděje, že Rakousko-Uhersko válku prohraje  a že konečně přijde svoboda.

Vyhlášení samostatné republiky v roce 1918 bylo i ve Spáleném Poříčí přivítáno velkou oslavou  a přijato s nadšením, ale i zármutkem nad těmi, kteří se nevrátili.

Stejně však i po osvobození můžeme číst, jak přetrvává drahota a jak si i nadále pracující těžce obstarávají svoji obživu.

 

Obrázek spálenopoříčského náměstí po roce 1923, kdy už zde byl odhalen pomník Mistra Jana Husa
Obrázek spálenopoříčského náměstí po roce 1923, kdy už zde byl odhalen pomník Mistra Jana Husa

Spálené Poříčí , Spálenopoříčsko

Do svobodné Československé republiky v roce 1918 vstupuje Spálené Poříčí jako středisko Spálenopoříčska, které plní základní střediskové funkce pro okolí zhruba v rozsahu bývalého panství.

Je vybudováno základní školství a obec má postavenou novou školní budovu. Měšťanská škola, sloužící širokému okolí pro výchovu hochů i dívek umožňuje mládeži přechod do učebních oborů a po absolvování jednoročního učebního kurzu v Plzni nebo v Blovicích i studium na středních odborných školách a získat maturitu.

Společenstvo smíšených živností zabezpečuje svými členy potřebné služby a v rozsahu své působnosti si vychovává učně. Pro vzdělání učňů je v obci trojtřídní pokračovací škola opět pro hochy i dívky.

V městečku trvale pracuje obvodní lékař, bohužel nepodařilo se vybudovat lékárnu. Je zde zřízena pošta vybavená telegrafem a jsou vybudovány silnice spojující obec s okolím.

Továrna však nepracuje a nepodařilo se vybudovat žádný průmyslový podnik, pracuje pouze pila a pivovar velkostatku a obecní a panská cihelna.

Tím, že se nepodařilo prosadit vybudování železničního spojení a zřízení okresního soudu, bylo Spálené Poříčí odsunuto na vedlejší kolej.

V oblasti kulturní, společenské a tělovýchovné plnilo Spálené Poříčí svoji funkci. Řada spolků měla dokonce ve svém názvu uvedeno, že sdružuje své členy ze Spáleného Poříčí a okolí, jiné spolky přitahovaly návštěvníky z okolních obcí.

 Výňatek z brožury:

SPÁLENOPOŘÍČSKO V LETECH 1848-1918

(autor: Václav Fiala)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

První republika, TV serial. Sága mapující atmosféru první republiky od r. 1918 do r. 1945.V centru dění jsou pestré osudy rozvětvené rodiny Valentových, která zbohatla na válečných zakázkách a stěhuje se z venkova do Prahy, do Podolí.